Nasi radni

Robert Cichowicz

Wiceprezydent miasta

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Tadeusz Markiewicz

Radny

Grzegorz Mosoń

Radny