Konwencja Wyborcza KWW Jastrzębska Wspólnota

Konwencja wyborcza 2014 – solidna reprezentacja z silnym liderem