Tadeusz Wilk

Emerytowany górnik- maszynista.

Żona Jadwiga, dwoje dorosłych dzieci: syn i córka

Pochodzi z Będzina. Mieszka w Jastrzębiu- Zdroju od 1973 roku, obecnie na osiedlu Barbary.

Miejsca pracy:

KWK  „ Czeladź„

KWK  „Zofiówka”

KWK „Moszczenia”

Członek NSZZ „Solidarność”

Ławnik Sądu Rejonowego w latach 1995- 2003

Członek Zarządu Komisji Oddziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” KWK „JAS- MOS”, Ruch „Moszczenia”

Mam jasno sprecyzowane poglądy oparte na chrześcijańskich wartościach. Irytują mnie powszechne kłamstwa i obiecanki polityków.

Uważam, że dobrze byłoby, gdyby stosowano zasadę „zero tolerancji dla sprawców najmniejszych nawet wykroczeń”.

Wzorem przywódcy jest dla mnie Ronald Reagan.

Najchętniej czytuję dzieła Waldemara Łysiaka. Szczególnie polecam jego ”Rzeczpospolita Kłamców Salon”.

Od 20 lipca 2014 roku do 31sierpnia 2014 roku Komandor Jastrzębskiego Rajdu Rowerowego Dookoła Polski szlakiem Porozumień Sierpniowych.

W Jastrzębiu mieszkają wszyscy ludzie bliscy memu sercu.

Ulubione cytaty: „Prawda przeciw światu”.

Zapraszam do udziału w wyborach i dziękuję za oddany głos.