Jerzy Grelowski

41 lat, wykształcenie wyższe, nauczyciel dyplomowany .

Rodowity mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, znający problemy mieszkańców.

Wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej.

Wyznający wartości chrześcijańskie.

Przywiązany do tradycji i kultury regionu.

Biorący czynny udział w pracach na rzecz dzieci i młodzieży ,organizator imprez kulturalno – sportowych.

Prezes klubu wędkarskiego.

Uczciwy kompetentny kreatywny.