Robert Kudelski

Mam 41 lat. Moje życie od samego początku związane jest z naszym miastem-urodziłem się w Jastrzębiu-Zdroju. Jestem żonaty, mam trójkę dzieci: Michała, Magdalenę i Marcelinę. Pochodzę z górniczej rodziny - ojciec jest emerytowanym górnikiem. W 1993r. ukończyłem technikum Górnicze w Jastrzębiu-Zdroju , a następnie podjąłem pracę w kopalni jako ślusarz pod ziemią. Obecnie pracuję w KWK „Borynia - Zofiówka-Jastrzębie” w Wydziale Zamówień i Umów. W między czasie (2000r.) ukończyłem studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  (Zarządzanie i Marketing). W 2007 ukończyłem studia podyplomowe w politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie prawa zamówień publicznych. W moim życiu nigdy nie były mi obojętne losy innych, stąd też aktywnie włączałem się w działania organizacji społecznych i zawodowych na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz pracowników i emerytów JSW S.A. W 2012 pracownicy tej właśnie tej górniczej spółki wybrali mnie na swojego przedstawiciela do Rady nadzorczej JSW S.A. (kadencja 2012-2015). Byłem członkiem Rady Nadzorczej w Centralnych Zakładach Automatyki Hutnictwa S.A. w Katowicach oraz członkiem Rady Nadzorczej w Towarzystwie Budownictwa „Daszek” Sp. z o. o. w jastrzębiu-zdroju, a także Pełnomocnikiem Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Przeszedłem szkolenie dla pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością oraz ukończyłem seminaria w ramach programu kształcenia controlerów. Moja wiedza, doświadczenie, wiek oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców naszego miasta gwarantują skuteczne działanie w Radzie Miejskiej jastrzębia-zdroju oraz właściwy przepływ informacji do mieszkańców. Oddając swój głos 16 listopada proszę pamiętać, jak ważne ma on znaczenie. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że głos oddany na mnie - Roberta Kudelskiego- nie będzie Głosem zmarnowanym. Robert Kudelski- pozycja nr 7 na liście. Z górniczym pozdrowieniem, Szczęść Boże.