Adam Płaczek

Żonaty, dwóch synów. Wykształcenie: wyższe magisterskie, nauczyciel wychowania fizycznego (absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach), w latach 1990-2012 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju. Współzałożyciel Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie, (Pierwszy prezes Szkółki, inicjator powołania klas sportowych o profilu  piłki nożnej w SP 10, obecnie przewodniczący komisji rewizyjnej), pomysłodawca cyklu wydawnictw o Historii jastrzębskiej Solidarności w latach 1980 - 1988, jastrzębianin od 26 lat, prezes i członek kierownictwa wielu klubów i stowarzyszeń sportowych.